מוצצים טבעיים

מוצצים גולדי  3 פטמות שונות... כי כל התינוקות שונים
ניתן לבחור מחזיק מוצץ ולתלות את המוצץ גולדי