מוצצים טבעיים

מוצצים גולדי  3 פטמות שונות... כי כל התינוקות שונים