קליפסים למוצץ-מחזיק מוצץ

!המוצץ קרוב לתינוק ורחוק מהרצפה