קליפסים למוצץ - מחזיקי מוצץ

!המוצץ קרוב לתינוק ורחוק מהרצפה
מחזיק מוצץ / קליפס למוצץ
מחזיק מוצץ / קליפס למוצץ