top of page

גיפט קארד

‏100 ₪

מתנת לידה מקורית המושלמת

לבחור בסכום הרצוי, להזין את שם, כתובת המייל ומספר הטלפון של מקבל המתנה ואם רוצים, אפשר גם להוסיף ברכה אישית
* השובר יישלח ליעדו באופן אוטומטי לאחר תשלום *
...
מתנת לידה מקורית המושלמת לבחור בסכום הרצוי, להזין את שם, כתובת המייל ומספר הטלפון של מקבל המתנה ואם רוצים, אפשר גם להוסיף ברכה אישית * השובר יישלח ליעדו באופן אוטומטי לאחר תשלום *

‏100 ₪
‏150 ₪
‏200 ₪
‏250 ₪
‏300 ₪
‏350 ₪
‏400 ₪
‏450 ₪
‏500 ₪
סכום אחר
bottom of page