נשכנים

!כלי חישה נהדרים, מושלמים לידי תינוק לאחיזה וללעיסה 
נשכן לתינוק סיליקון
נשכן לתינוק מוטסורי