נשכנים

!כלי חישה נהדרים, מושלמים לידי תינוק לאחיזה וללעיסה